EU -tietosuojan mukainen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Tennis Keuruu varausjärjestelmästä ja mobiilisovelluksesta 

1. Rekisterinpitäjä

 • Keuruun Tennishalli Oy
 • Einari Vuorelantie 1, 42700 KEURUU
 • 0599162-4

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

 • Keuruun Tennishalli Oy: Kauko Laurinen
 • laurinen@gmail.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Varausjärjestelmän käyttäminen

4. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi, sähköposti, puhelinnumero, laskutusosoite

5. Tietojen säilytysaika

 • Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan palvelun tarjoamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Käyttäjän rekisteröityminen

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Ei

8. Tietojen suojaus

 • Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkistuttaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

10. Automaattinen päätöksenteko

 • Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteri on päivitetty: 25.5.2018